Koszty naprawy samochodu w leasingu – kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu?

Przedsiębiorca wykorzystujący w firmie samochód na podstawie umowy leasingu jest zobowiązany do utrzymywania pojazdu w należytym stanie przez cały czas jej trwania. Mówią o tym przepisy prawa, a dokładnie artykuł 709 Kodeksu Cywilnego, który szczegółowo wyjaśnia prawa i obowiązki zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. To właśnie on ma obowiązek dokonywać niezbędnych konserwacji i napraw tak, aby stan użytkowanego pojazdu nie pogorszył się ponad normatywne jego zużycie.

Obecnie firmy leasingowe poza pakietem ubezpieczeń obejmującym wszelkie możliwe ryzyka - OC, autocasco, NNW, coraz częściej proponują dodatkowe ubezpieczenie GAP wliczone w ratę za auto. Takie podejście pozwala oferować produkt z kompleksową obsługą i stałymi kosztami przez cały okres finansowania.

Naprawa samochodu w leasingu a koszty likwidacji szkody

Likwidacja szkody dotyczącej samochodu w leasingu najczęściej odbywa się w wariancie serwisowym. Naprawę wykonuje warsztat wskazany przez leasingodawcę, czyli punkt należący do sieci serwisów preferowanych, współpracujących z leasingodawcą. Dla firmy leasingowej taki tryb postępowania to gwarancja jakości, terminowości i rozliczenia kosztów naprawy na z góry określonych warunkach. Z tego powodu finansujący zakup pojazdu rzadko kiedy wyrażają zgodę na naprawy i rozliczenia z podmiotami spoza ich sieci preferowanej – tu możemy napotkać dodatkowe opłaty za upoważnienie do naprawy poza tą siecią. Takie upoważnienie umożliwia bezpośrednie rozliczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego z serwisem dokonującym naprawy, a co za tym idzie, bezgotówkowe rozliczenie z pominięciem leasingobiorcy.

Leasing a naprawa samochodu – na jaką kwotę ubezpieczyć pojazd?

Leasingobiorca mający możliwość rozliczenia podatku VAT w całości lub części, może ubezpieczyć pojazd w różnym wariancie, czyli niekoniecznie  w wartości brutto,  co sprowadzać się może do konieczności poniesienia ewentualnych kosztów ze środków własnych. Faktura za naprawę wystawiana jest wówczas na korzystającego i standardowo wartość netto faktury rozliczane jest przez TU, a VAT pozostaje do opłacenia przez leasingobiorcę.

Przeciwieństwem powyższego wariantu jest ubezpieczenie w wartości brutto, ale jak się obecnie okazuje nie gwarantuje to, że w każdym przypadku TU wypłaci właśnie kwotę brutto. Ubezpieczyciele wychodząc z założenia, że leasingodawca, który jest właścicielem pojazdu ma możliwość rozliczenia VAT od faktury za naprawę.

Na etapie wyboru leasingodawcy powinniśmy sprawdzić, który z leasingodawców daje swoim Klientom możliwość przejęcia przez niego procesu rozliczeniowego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i serwisem naprawczym. Podmiot taki przejmuje wówczas proces szkodowy, począwszy od podpisania stosownego pełnomocnictwa, wskazania serwisu, który będzie realizował naprawę, po rozliczenie faktury. Poza powyższymi udogodnieniami dla leasingobiorcy często może on liczyć również, że w zamian za naprawy pojazdów w sieci preferowanej zapewniona zostanie mu mobilność (pojazd zastępczy) a w skrajnych przypadkach przejęte zostaną opłaty tak zwanej amortyzacji części, czy popularnego dzisiaj „wzrostu wartości” pojazdu.

Naprawa samochodu z OC sprawcy a VAT – jakie jest stanowisko ubezpieczycieli?

A co w sytuacji, gdy to leasingobiorca jest odpowiedzialny za naprawę pojazdu, a tym samym cały proces rozliczeniowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i serwisem naprawczym? Część firm ubezpieczeniowych wychodzi z założenia, że właścicielem pojazdu przez cały okres obowiązywania umowy jest leasingodawca. W konsekwencji ubezpieczyciele uznają, że status poszkodowanego przysługuje firmie leasingowej, a nie leasingobiorcy. Leasingodawcy są płatnikami podatku VAT, a więc mają prawo do odliczenia całej jego wartości. W związku z tym firmy ubezpieczeniowe stosują zabieg, na podstawie którego wypłacają odszkodowanie w kwocie netto. W takiej sytuacji VAT na naprawę samochodu musi zapłacić leasingobiorca.

Naprawa samochodu w leasingu a odliczenie VAT – jakiego wsparcia udzielają leasingodawcy?

Zdając sobie sprawę z zaistniałego problemu, firmy leasingowe już jakiś czas temu znalazły rozwiązanie chroniące leasingobiorców. Leasingodawcy są w stanie zapłacić „brakujący” VAT za użytkownika, jeśli ten dokona naprawy w warsztatach wskazanych przez firmę leasingową. Najczęściej odbywa się to w ramach programów wsparcia szkodowego oferowanych przez leasingodawców. Nawet pomimo konieczności dojazdu do konkretnego serwisu jest to dla leasingobiorców bardzo korzystne rozwiązanie, które pozwala uniknąć konieczności opłacenia wartości podatku VAT z własnej kieszeni.

Naprawa samochodu – jaki VAT ma obowiązek wypłacić ubezpieczyciel?

Niestety w dalszym ciągu brakuje jasnych regulacji wskazujących, w jakim przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie brutto, a kiedy w kwocie netto. Nie ma także żadnych przepisów mówiących, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT na rzecz podmiotu dokonującego naprawy. W efekcie bardzo często warsztaty usuwające szkody pozostają z nieuregulowanym podatkiem VAT za faktury wystawione leasingobiorcom za naprawę uszkodzonego pojazdu.

Obawiasz się dodatkowych kosztów, jakie może generować naprawa samochodu. To jaki VAT masz prawo odliczyć, zależy od sposobu użytkowania pojazdu. Aby uniknąć konieczności opłacenia wartości VAT z własnej kieszeni, powinieneś wykorzystać rozwiązania oferowane przez firmy leasingowe. To przede wszystkim możliwość przejęcia przez leasingodawcę procesu rozliczeniowego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i serwisem naprawczym, a także programy wsparcia szkodowego. Każdy leasingobiorca powinien pomyśleć nad uniknięciem tego problemu już na etapie wyboru firmy leasingowej.