Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to najbardziej popularna forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Według ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej JDG to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany”.

Aby mówić o jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą być spełnione konkretne warunki. Określa je ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami JDG:

 • musi mieć cel zarobkowy,
 • musi mieć zorganizowany charakter (biuro, oferta, kanały promocji),
 • musi być wykonywana w sposób ciągły i powtarzalny,
 • musi być prowadzona we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność,
 • nie może być zarządzania przez zewnętrzną osobę lub podmiot.

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Często określa się ją mianem samozatrudnienia. Założenie działalności gospodarczej nie wymaga posiadania kapitału początkowego. W celu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy złożyć wniosek CEIDG-1 drogą elektroniczną lub w wybranym Urzędzie Miasta czy Gminy.

Najważniejsze cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to:

 • bezpłatna rejestracja JDG,
 • bezpłatna rejestracja do VAT (obowiązuje opłata 170 zł za wydanie potwierdzenia rejestracji),
 • możliwość szybkiej rejestracji, zawieszenia lub likwidacji działalności,
 • brak obowiązku posiadania kapitału początkowego,
 • proste formy prowadzenia księgowości,
 • wybór formy opodatkowania (podatek wg skali, liniowy, ryczałt i karta podatkowa),
 • osobiste prowadzenie spraw firmy,
 • osobista odpowiedzialność za należności i zobowiązania wynikające z prowadzenia JDG.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy można również dodać część marketingową.

Ile samochodów można mieć w jednoosobowej firmie?

Wielu przedsiębiorców posiadających jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystuje do jej prowadzenia samochód. Zakup auta na firmę jest korzystnym rozwiązaniem bez względu na charakter jego użytkowania (wyłącznie w firmie czy w systemie mieszanym). Przedsiębiorcy chętnie korzystają z finansowania zewnętrznego jak wynajem długoterminowy czy leasing samochodu, uwzględniając wydatki na jego utrzymanie w kosztach i odliczając stosowne podatki. Jednocześnie wielu prowadzących JDG zadaje sobie pytanie, czy można mieć dwa samochody w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Aby na nie odpowiedzieć, trzeba najpierw zastanowić się nad definicją oraz interpretacjami pojęcia koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do odliczeń. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodu z poszczególnego źródła to wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej samej ustawy. Kluczowe w tej definicji jest określenie „w celu”. Oznacza ono, że musi istnieć realne uzasadnienie zakupu w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. Dopiero wtedy przedsiębiorca ma prawo ujęcia tego kosztu w KUP (koszty uzyskania przychodu).

Czy zatem można mieć dwa samochody w jednoosobowej firmie? Orzecznictwo tego nie zabrania pod warunkiem, że auta są wykorzystywane w celach służbowych. Najlepiej zaprezentować to na konkretnym przykładzie. Przedsiębiorca prowadzący firmę remontowo-budowlaną wykorzystuje na co dzień auto osobowe w trybie mieszanym. Korzysta z niego w celach prywatnych, a także dojeżdża na spotkania z klientami. Ma także samochód dostawczy, którym przewozi sprzęt i materiały potrzebne do realizacji zleceń od klientów. W tym przypadku dwa samochody w firmie są wykorzystywane do celów służbowych.

W ustawie o PIT nie istnieje żaden zapis, który reguluje liczbę czy rodzaj pojazdów, jakie mogą być wykorzystywane w jednoosobowej działalności gospodarczej. Urzędu skarbowego tak naprawdę nie interesują składniki majątku ujmowane przez płatnika w środkach trwałych firmy. Kluczowe znaczenie ma realne ich wykorzystanie do prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z użytkowaniem dwóch samochodów, ale jednocześnie musi wykazać ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak rozliczyć samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej 2022?

Niezależnie od liczby aut w firmie warto także szukać dla nich korzystnych form finansowania. A taką z pewnością jest leasing. Przed jego wyborem najlepiej dowiedzieć się, jakie auto można leasingować oraz co ma wpływ na wysokość miesięcznej raty. Na te pytania odpowiadamy w artykule, ile kosztuje leasing samochodu?

Przedsiębiorca użytkujący samochód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej może rozliczać w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane z jego finansowaniem i eksploatacją. W przypadku aut osobowych spalinowych i hybrydowych o wartości początkowej do 150 000 zł oraz aut elektrycznych o wartości do 225 000 zł przedsiębiorca może zaliczyć do KUP pełną wysokość opłat związanych z leasingiem. Jeśli wartość pojazdu przekracza 150 000 zł (lub 225 000 zł w przypadku aut elektrycznych), to do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć:

 • część odsetkową raty w całości,
 • część kapitałową raty w części wyliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym.

Wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, naprawy) samochodu w leasingu, który jest wykorzystywany prywatnie i służbowo, można zaliczyć w 75% wartości do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku auta wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej obowiązuje prawo do odliczenia 100% wydatków. Przedsiębiorca ma także możliwość odliczenia kosztów związanych z ubezpieczeniem auta.

Osoba wykorzystująca samochód w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tego pojazdu oraz nabycia lub importu jego elementów składowych,
 • użytkowania pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego lub gazu wykorzystywanych do napędzania pojazdu,
 • usług naprawy i konserwacji samochodu,
 • towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu w firmie.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca może odliczyć 50% kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury. Prawo do odliczenia 100% podatku VAT przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca:

 • użytkuje pojazd wyłącznie do celów prowadzonej działalności,
 • prowadzi kilometrówkę dla celów VAT,
 • zgłosił samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • posiada regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

W przypadku auta w leasingu przedsiębiorca ma prawo odliczenia 50% lub 100% podatku VAT (w zależności od trybu użytkowania auta) od comiesięcznej raty leasingowej.

W osobnym artykule szczegółowo omawiamy, jak rozliczyć z urzędem skarbowym podatek od wykupu leasingowanego samochodu.

Podsumowując, nie ma przepisów zabraniających użytkowania dwóch samochodów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Kluczową kwestią dla przedsiębiorcy jest uzasadnienie, że oba auta są wykorzystywane do celów prowadzonej działalności. Jeśli do realizacji codziennych zadań związanych w firmie potrzebujesz dwóch pojazdów, to nie powinieneś zwlekać z decyzją o ich nabyciu.