Wynajem długoterminowy – jaka jest definicja tej formy finansowania?

Wynajem długoterminowy z pełną lub częściową obsługą serwisową to forma finansowania, po którą sięga nawet co piąty przedsiębiorca kupujący pojazd do firmy. Rata najmu obejmuje przede wszystkim utratę wartości pojazdu przez cały okres trwania kontraktu. Im większy spadek wartości, tym wyższa rata. Właśnie dlatego najlepiej postawić na marki takie jak Mercedes, Mazda czy Hyundai, które nie tracą wartości tak szybko, jak inne modele. Wybór tych pojazdów w bezpośredni sposób wpłynie na wysokość raty wynajmu długoterminowego. Dodatkowo miesięczna opłata obejmuje koszty ubezpieczenia oraz serwisu samochodu. Przez cały okres najmu właścicielem auta pozostaje firma wynajmująca. Po zakończeniu kontraktu użytkownik zwraca samochód wynajmującemu. W ramach wynajmu długoterminowego oferowane są zarówno pojazdy nowe, jak i używane. Przed podpisaniem umowy możesz skonfigurować przedmiot najmu, określając:

 • markę,
 • model,
 • wersję silnikową,
 • konfigurację wyposażenia.

W ramach umowy wynajmu długoterminowego użytkownik musi określić roczny limit kilometrów. Po jego przekroczeniu firma wynajmująca może naliczyć dodatkową opłatę. W iBemo masz możliwość zmiany limitu kilometrów w trakcie trwania umowy, co pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Wynajem długoterminowy – czym charakteryzuje się ta forma finansowania?

Wynajem długoterminowy jest formą finansowania korzystną zarówno z punktu widzenia osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jej największe zalety to:

 • Duża dostępność wynikająca z braku wpłaty własnej. To uwalnia domowy lub firmowy budżet od dodatkowych kosztów i nie obciąża go dużym, jednorazowym wydatkiem.
 • Płynna regulacja wysokości raty wynajmu. Możliwość określenia długości umowy (24-60 miesięcy) oraz wartości wpłaty własnej pozwala uzyskać wysokość miesięcznej raty dopasowaną do indywidualnych potrzeb.
 • Minimalne zaangażowanie w kwestie związane z kosztami użytkowania pojazdu. Cykliczna płatność obejmuje ubezpieczenie, serwis, naprawy oraz wymianę opon. Ich organizacją zajmuje się firma wynajmująca. Ty musisz jedynie opłacać miesięczną ratę.
 • Brak obowiązku wykupu pojazdu po zakończeniu umowy najmu. Po upływie czasu, na jaki został zawarty kontrakt, zwracasz pojazd do firmy wynajmującej. Jednocześnie możesz podpisać kolejną umowę i wybrać dla siebie nowe auto.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu. W miesięczną ratę najmu jest również wliczony koszt ubezpieczenia pojazdu.
 • Brak wpływu na zdolność kredytową. W odróżnieniu od innych zobowiązań finansowych wynajem długoterminowy nie obniża Twojej zdolności kredytowej.

Oprócz wymienionych wyżej zalety wynajem długoterminowy wiąże się także z dodatkowymi korzyściami dla przedsiębiorców. Największe atuty najmu dla biznesu to:

 • Optymalizacja kosztów w firmie. Nie musisz rezerwować środków na zakup pojazdów. Jednocześnie najem zapewnia przewidywalność kosztów użytkowania samochodu. To ułatwi każdemu przedsiębiorcy planowanie firmowego budżetu.
 • Łatwiejsze zarządzanie flotą pojazdów firmowych. Ujęcie serwisu oraz przeglądów auta w miesięcznej racie pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wyznaczeniem pracownika i samej organizacji tych czynności.
 • Oczywiste korzyści podatkowe. Miesięczną ratę najmu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku użytkowania pojazdu wyłącznie w firmie odliczeniu podlega 100% kosztów. Dla aut użytkowanych w trybie mieszanym można odliczyć 50% kosztów. To samo dotyczy odliczenia podatku VAT.

Wynajem długoterminowy zapewnia przewidywalność wydatków ponoszonych z tytułu eksploatacji pojazdu. Dzięki stałym kosztom użytkowania dużo łatwiejsze jest planowanie budżetu pod kątem cyklicznych wydatków. Stała, wcześniej ustalona rata najmu pozwala uniknąć nieprzewidzianych kosztów, które mogą wpływać na Twoje plany.

Kredyt samochodowy – jaka jest definicja tej formy finansowania?

Kredyt samochody jest zobowiązaniem celowym. Oznacza to, że zaciągasz go na sfinansowanie ściśle określonego celu, jak na przykład zakup samochodu. Środki przyznane w ramach kredytu można również przeznaczyć na przyczepy, kampery, skutery, traktory, maszyny budowlane czy quady. Kredyt samochody to forma finansowania dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Nie trzeba o niego wnioskować wyłącznie w banku. Kredyt jest także dostępny bezpośrednio w autoryzowanych salonach samochodowych.

Wyróżniamy kilka rodzajów kredytów samochodowych:

 • Standardowy kredyt samochodowy, w ramach którego kredytobiorca przez określony czas spłaca ratę kapitałowo-odsetkową. Ta forma finansowania to odpowiednik kredytu gotówkowego. W jej przypadku instytucje finansowe najczęściej wymagają wpłaty własnej. Okres spłaty kredytu wynosi od 6 miesięcy do nawet 10 lat.
 • Kredyt jednoratowy (kredyt 50/50 lub 60/40) to forma finansowania wymagająca od kredytobiorcy posiadania środków własnych w wysokości 50-60% wartości auta. Kredyt jednoratowy cechuje się brakiem oprocentowania, co obniża jego całkowity koszt.
 • Kredyt balonowy jest udzielany na 24-60 miesięcy. W ramach tej formy finansowania możesz wymienić auto na nowe już po 3 latach. Kredyt balonowy dzieli się na 3 części:
  • wkład własny, który najczęściej wynosi ok. 10% wartości pojazdu,
  • miesięczne raty o równej wysokości,
  • ostatnia rata (balonowa), która wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości pojazdu.

Kredyt samochodowy – czym charakteryzuje się ta forma finansowania?

Najważniejsze cechy tej formy finansowania to:

 • Wysokość miesięcznej raty uzależniona od kilku czynników. Oprócz spłaty wartości pojazdu cykliczna opłata obejmuje:
  • oprocentowanie kredytu, które jest uzależnione od wysokości stóp procentowych NBP oraz marży banku,
  • prowizję uzależnioną od całkowitej kwoty kredytu,
  • dodatkowe ubezpieczenie, które dotyczy kredytobiorcy (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy) oraz pojazdu (Autocasco, cesja polisy na rzecz banku),
  • dodatkowe opłaty związane z wyceną pojazdu lub przetwarzaniem dokumentów dotyczących umowy kredytu.
 • Zabezpieczenie kredytu, które zapewnia bankowi rekompensatę lub zwrot należności w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy. Zabezpieczenie może mieć formę:
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie, na mocy którego bank staje się współwłaścicielem finansowanego pojazdu do czasu spłaty pełnej wartości kredytu,
  • zastawu rejestrowego w formie umowy, w ramach którego bank dokonuje zastawu na pojeździe do czasu spłaty całości zobowiązania,
  • cesji polisy AC, w ramach której bank zyskuje prawo do przyszłego świadczenia wypłaconego w przypadku szkody całkowitej, kradzieży pojazdu lub  śmierci kredytobiorcy.
 • Korzyści podatkowe wynikające z możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wszystkich opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Zaliczamy do nich:
  • prowizję banku,
  • opłaty manipulacyjne,
  • opłaty za uruchomienie kredytu,
  • opłaty wynikające z ubezpieczenia samochodu.
 • Odpisy amortyzacyjne dla pojazdów, których wartość początkowa nie przekracza 20 000 Euro. W przypadku aut o wyższej wartości amortyzacji podlega cała kwota początkowa, ale przedsiębiorca może wykazać w kosztach uzyskania przychodu jedynie część, która nie przekracza tej granicy.

Zastanawiasz się, która z omówionych form finansowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza? Ostateczna decyzja zależy od wielu czynników. Doradcy iBemo pomogą Ci wybrać najlepszą opcję. Przygotujemy dla Ciebie indywidualne warunki dopasowane do potrzeb i pomożemy w wyborze pojazdu spełniającego Twoje oczekiwania.