Zgubienie a kradzież

Na początek należy rozróżnić dwie kwestie. W przypadku zgubienia dokumentów, gdy mamy absolutną pewność, że jest to nasza wina, ograniczamy się do zastrzeżenia kart płatniczych, dowodu osobistego oraz przystępujemy do procesu wyrobienia nowych dokumentów.

Zupełnie inaczej będzie to wyglądać w sytuacji, gdy mamy uzasadnione podejrzenie kradzieży portfela czy torebki z dokumentami. Tutaj należy od razu zgłosić się na najbliższy komisariat policji i złożyć zeznania, co zapoczątkuje policyjne procedury.

Czy można jeździć leasingowanym samochodem bez dowodu rejestracyjnego?

To jedno z pierwszych pytań, jakie nasuwają się użytkownikom leasingowanego samochodu w momencie zgubienia dowodu rejestracyjnego. Odpowiedź jest twierdząca. Od 1 października 2018 roku nie ma już obowiązku posiadania przy sobie papierowego dowodu rejestracyjnego – w razie kontroli policja sprawdzi dane pojazdu w cyfrowej bazie, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Oczywiście nie oznacza to, że leasingobiorca może przejść obojętnie nad utratą dowodu rejestracyjnego auta. Prędzej czy później dokument będzie potrzebny – chociażby podczas obowiązkowego badania technicznego pojazdu czy planowanego wyjazdu zagranicznego.

Dlatego w przypadku zgubienia dokumentów np. Volvo w leasingu, należy możliwie jak najszybciej rozpocząć procedurę wyrobienia wtórnika, do czego za chwilę przejdziemy.

Zgubienie dokumentów podczas podróży zagranicznej

To wyjątkowo problematyczna, a wcale nie taka rzadka sytuacja. Zgubienie dowodu rejestracyjnego leasingowanego samochodu np. w trakcie zagranicznych wakacji bez wątpienia rodzi olbrzymi stres i może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Poza granicami Polski kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie fizycznego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowania auta w leasingu, którego właścicielem jest przecież firma leasingowa.

Policjanci np. we Włoszech czy w Austrii nie mają dostępu do CEPiK-u, dlatego nie będą w stanie szybko zweryfikować, czy zatrzymany samochód nie został skradziony. Zwykła kontrola drogowa może się więc skończyć tym, że auto zostanie odholowane na policyjny parking, a kierowca zatrzymany do wyjaśnienia.

Co zatem robić? Opcje są trzy:

  1. Można zaryzykować, jeździć super przepisowo i liczyć na szczęście.
  2. Można od razu skontaktować się z leasingodawcą i poprosić przynajmniej o przesłanie skanu zaświadczenia o zgodzie na użytkowanie samochodu.
  3. Można zgłosić się na komisariat policji, poinformować o zgubieniu dokumentów i otrzymać stosowne zaświadczenie uprawniające do poruszania się pojazdem po terytorium danego kraju (po wcześniejszym zweryfikowaniu, że auto nie zostało skradzione).

Trzecia opcja jest najbardziej czasochłonna, ale też polecana, ponieważ gwarantuje bezcenny spokój.

Powiadomienie leasingodawcy

Niezależnie od tego, czy do zgubienia dokumentów leasingowanego samochodu doszło w Polsce czy za granicą, obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu. Należy to zrobić pisemnie, wysyłając do leasingodawcy wniosek o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Wniosek można wysłać pocztą lub mailem w formie skanu – wszystko zależy od procedur obowiązujących w danej firmie leasingowej.

Poniżej podajemy przykładową treść wniosku wraz z oświadczeniem o zgubieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu w leasingu:

Oświadczam, że zgubiłem dowód rejestracyjny pojazdu Ford Mondeo, o numerze rejestracyjnym WE 12345. Proszę o wyrobienie wtórnika dowodu.

Ta treść jest uniwersalna i można ją skopiować do wniosku o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, niezależnie od tego, czy spłacasz leasing Mercedesa, Forda, Mazdy, Hyundaia czy jakiegokolwiek innego samochodu.

Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu w leasingu – procedura

O wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego może wystąpić wyłącznie właściciel pojazdu, którym w tym przypadku jest firma leasingowa. Dlatego to ona bierze na siebie wszystkie związane z tym obowiązki, co na pewno jest dużym ułatwieniem i zaletą leasingu samochodu.

Sam wniosek wraz z oświadczeniem o utracie dowodu może jednak nie wystarczyć. W zależności od firmy leasingowej, często wymagane jest dołączenie do wniosku/dostarczenie leasingodawcy również:

  • tablic rejestracyjnych pojazdu,
  • zaświadczenia o ważnym przeglądzie technicznym,
  • karty pojazdu,
  • kopii aktualnej polisy OC.

Dokładne informacje na temat wymaganych załączników do wniosku o wyrobienie wtórnika dowodu uzyskasz od swojego leasingodawcy – na przykład na infolinii czy od opiekuna Twojej umowy leasingowej.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów pracownik firmy leasingowej udaje się do Wydziału Komunikacji właściwego Starostwa Powiatowego i składa wniosek o wyrobienie wtórnika.

Kiedy otrzymasz wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Termin urzędowy wyrobienia wtórnika to 30 dni, jednak w praktyce nowy dokument jest gotowy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wtórnik możesz odebrać osobiście w siedzibie firmy leasingowej, w wybranym salonie dealerskim lub zażyczyć sobie przesłania go pocztą pod wskazany adres.

Pamiętaj o kosztach

Pierwszy koszt ponosi firma leasingowa, która jako właściciel pojazdu musi uiścić opłatę w kwocie 54,50 zł za wyrobienie wtórnika dowodu. Jeśli potrzebujesz pozwolenia czasowego na poruszanie się samochodem (np. w związku z planowanym wyjazdem zagranicznym), to jego wydanie wiąże się z dodatkową opłatą 19 zł.

Oczywiście finansujący przerzuci te koszty na leasingobiorcę, który ponosi odpowiedzialność za zgubienie dokumentów. Dodatkowo firma leasingowa naliczy opłatę za obsługę. Dokładna kwota jest podana w cenniku i waha się od około 150 do 300 zł netto. 

Podsumowanie

Zgubienie dokumentów samochodu w leasingu nie jest końcem świata. Firmy leasingowe codziennie mają do czynienia z takimi sytuacjami, dlatego wypracowały sprawne procedury rozwiązywania problemu swoich klientów. Nie masz się zatem czym martwić. Koszty obsługi ze strony leasingodawcy nie są też szczególnie wysokie, dlatego niezwłocznie powiadom o zgubieniu dowodu rejestracyjnego, aby jak najszybciej otrzymać wtórnik dokumentu.

Dodajmy, że dokładnie takie same procedury obowiązują w przypadku zgubienia dokumentów auta przy wynajmie długoterminowym samochodu.