Zmiany w leasingu od 2019 roku

Na początek cofnijmy się do 1 stycznia 2019 roku, kiedy to miała miejsce ostatnia diametralna zmiana w przepisach leasingowych. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej:

  • Ograniczenie możliwości wliczenia rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu– został wprowadzony limit odliczenia proporcjonalnie do kwoty 150 tysięcy złotych (dla samochodów z napędem spalinowym) lub do 225 tysięcy złotych (pojazdy elektryczne).
  • Ograniczenie możliwości zaliczenia w koszty wydatków eksploatacyjnych– 75% dla wszystkich pojazdów lub 100% dla pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w celach firmowych (obowiązek złożenia deklaracji VAT-26 oraz prowadzenia kilometrówki).
  • Podwyższenie maksymalnego limitu odpisów amortyzacyjnych– do 150 tysięcy złotych dla samochodów spalinowych lub do 225 tysięcy złotych dla pojazdów elektrycznych.
  • Podwyższenie limitu zaliczenia w koszty składek na dobrowolne ubezpieczenie samochodu (GAP/AC)– do 150 tysięcy złotych, proporcjonalnie względem wartości samochodu wpisanej do polisy.

To te zmiany wprowadziły niemały chaos na rynku leasingu, w praktyce powodując, że mniej opłacalne (ale wciąż korzystne) jest leasingowanie samochodów o wartości powyżej 150 tysięcy złotych.

Co w leasingu zmienił „Polski Ład”?

Jedyną zmianą, która powinna interesować potencjalnych i obecnych leasingobiorców, jest ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej poprzez wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego.

Pisząc w dużym skrócie: przed 1 stycznia 2022 roku było tak, że przedsiębiorca miał możliwość wykupienia auta po zakończeniu umowy jako osoba prywatna – czyli bez wprowadzania pojazdu do środków trwałych przedsiębiorstwa. Dzięki temu po pół roku mógł sprzedać samochód na umowę cywilnoprawną bez podatku. To już nieaktualne.

Od 1 stycznia 2022 roku wykup leasingowanego samochodu do majątku prywatnego wciąż jest możliwy, natomiast w przypadku wycofania auta z majątku jego sprzedaż przez kolejne 6 lat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Innymi słowy: sprzedaż na umowę cywilnoprawną bez podatku jest możliwa dopiero po 6 latach od wykupienia auta z leasingu do majątku prywatnego.

Zmiana jest oczywiście niekorzystna, natomiast de facto nie ma wielkiego wpływu na opłacalność leasingu. Pamiętajmy, że wcześniej, w trakcie obowiązywania umowy leasingowej, przedsiębiorca dokonał odliczenia wydatków eksploatacyjnych (w tym rat leasingowych) w kosztach działalności, co pozwoliło mu istotnie obniżyć podstawę opodatkowania. Korzyści finansowe są zatem niezmienne i „Polski Ład” w żaden sposób ich nie ograniczył.

Leasing to szereg korzyści dla przedsiębiorcy, również niefinansowych

Głównym powodem, dla którego większość przedsiębiorców rozważa skorzystanie z tej formy finansowania samochodu, są kwestie podatkowe. Jeśli firma osiąga regularne, relatywnie wysokie przychody, a nie generuje stałych kosztów (np. jest to działalność internetowa, bez fizycznego biura, praca odbywa się w formule zdalnej), to rozsądnie będzie ich poszukać.

Dlaczego? Ponieważ każdy uzasadniony koszt pozwala obniżyć podstawę opodatkowania, czyli rzeczywisty dochód przedsiębiorstwa. Zawsze warto usiąść z kalkulatorem i policzyć, o ile zmniejszą się obciążenia podatkowe – również z tytułu podatku VAT – po wzięciu samochodu w leasing. Wynik może ostatecznie przekonać Cię do sfinansowania auta leasingiem.

Do pozostałych korzyści wynikających z leasingu zaliczymy m.in.:

  • brak zaangażowania dużego kapitału, co istotnie odróżnia leasing od zakupu gotówkowego (niska, podlegająca negocjacjom wpłata inicjalna),
  • elastyczne warunki(dopasowanie wysokości miesięcznej raty do możliwości przedsiębiorcy),
  • uproszczona proceduraudzielenia finansowania,
  • leasing w niewielkim stopniu wpływa na zdolność kredytowąprzedsiębiorcy.

Więcej o specyfice i zaletach leasingu samochodu czytaj na stronie iBemo.

O opłacalności leasingu najlepiej świadczy wybór przedsiębiorców

Pomimo niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących leasingu, ta forma finansowania wciąż jest wyborem numer jeden dla większości polskich przedsiębiorców. Wystarczy zajrzeć w statystyki naszego rynku motoryzacyjnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zarejestrowano w Polsce łącznie 419 765 nowych samochodów osobowych. W tym samym czasie firmy wyleasingowały 155 588 pojazdów do 3,5 tony.

To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy dostrzegają zalety leasingu, zwłaszcza operacyjnego, widząc w nim narzędzie do rozwijania swojej działalności. Każda zmiana oczywiście budzi niepokój, natomiast po krótkiej analizie, np. z pomocą księgowego czy doradcy podatkowego, dość szybko udaje się znaleźć w pełni legalne sposoby na to, aby nie utracić korzyści wynikających z leasingu.

Przykładem będzie już słynny pomysł wykupienia samochodu z leasingu do majątku prywatnego, a następnie przekazanie go w darowiźnie komuś bliskiemu (z zerowej grupy podatkowej – np. rodzic, dziecko, dziadek). Wówczas to obdarowana osoba zyskuje możliwość sprzedania samochodu na umowę kupna-sprzedaży, a gdy zrobi to po 6 miesiącach, to nie zapłaci podatku „od wzbogacenia”.

Ważne!

Prawidłowość tego działania potwierdzają Naczelnicy Urzędów Skarbowych, przy czym zwracamy uwagę na to, że darowizna nie może być traktowana jako „złoty środek” na tanie pozbycie się np. kilku samochodów wykupionych z leasingu. Takie działanie mogłoby zostać łatwo podważone przez administrację skarbową, jako próba uniknięcia opodatkowania.

Podsumowanie

Zmiany, jakie wprowadził tzw. „Polski Ład”, nie były aż tak istotne dla rynku leasingu jak te obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. W praktyce ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej poprzez sprzedaż auta wykupionego z leasingu na umowę cywilnoprawną, to stosunkowo niewielki problem, na pewno niepodważający opłacalności tej formy finansowania.

W końcu mało który przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu i wykupieniu auta, nie decyduje się na wzięcie kolejnego finansowania. Wówczas koszty podatkowe sprzedaży samochodu na fakturę VAT można łatwo skompensować fakturą od leasingodawcy, np. na wysoką wpłatę inicjalną.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, czy leasing samochodu się opłaca, to skorzystaj z iBemo. Nasza platforma daje Ci unikalną możliwość szybkiego i łatwego wyliczenia rzeczywistych kosztów leasingu Forda, Mercedesa, Peugeot, Hyundaia i innych marek z Grupy Bemo.

Rozważ także coraz chętniej wybieraną alternatywę dla leasingu, czyli wynajem długoterminowy samochodu. Może się okazać, że w Twoim przypadku lepszym wyborem będzie właśnie wynajem długoterminowy np. Mazdy czy auta dowolnej innej marki dostępnej u autoryzowanych dealerów naszej Grupy.