Mandat za granicą – kiedy zagraniczne służby mogą wystawić mandat?

Przepisy międzynarodowe bardzo precyzyjnie określają, w jakich sytuacjach służby mogą wystawić mandat za wykroczenie drogowe:

 • bezpośrednio – kiedy kierowca zostanie zatrzymany przez służby danego kraju bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia drogowego,
 • pośrednio – kiedy sprawca zdarzenia został ustalony w toku czynności wyjaśniających prowadzonych bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
 • zaocznie – kiedy wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar lub inne urządzenie rejestrujące.

W dwóch pierwszych przypadkach sprawca otrzymuje mandat na miejscu zdarzenia i od razu powinien go opłacić. Jeżeli nie ma wystarczających środków, to jego samochód może zostać zatrzymany jako zabezpieczenie na poczet grzywny.

W przypadku mandatu z fotoradaru po ustaleniu właściciela pojazdu służby wysyłają do niego list z informacją o nałożeniu grzywny.

Mandat z zagranicy – jak wygląda egzekucja mandatu?

Jeszcze 10 lat temu kierowca, który został sfotografowany przez fotoradar za granicą, zazwyczaj nie ponosił żadnych konsekwencji. W sporadycznych przypadkach otrzymywał wezwanie do zapłaty. Wynika to z faktu, że sama egzekucja mandatu była dla zagranicznych służb żmudnym i długotrwałym procesem. Chcąc ukarać właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce, funkcjonariusze z innych krajów musieli zwrócić się do prokuratury lub wydziału komunikacji. Te instytucje miały ustalić miejsce zamieszkania sprawcy zdarzenia. Zazwyczaj procedura była inicjowana przy mandatach z zagranicy przekraczających 70 euro. Poniżej tej kwoty jej rozpoczynanie było nieopłacalne ze względu na koszty egzekucyjne mandatu. Dodatkowo dopełnienie wszystkich formalności zajmowało dużo czasu. To zniechęcało zagraniczne służby do egzekucji mandatu. Choć nie było to regułą. Dużą wytrwałością w tym zakresie wykazywały się przede wszystkim służby Niemiec, Austrii i Włoch.

W kwestii egzekucji mandatów z zagranicy wiele zmieniło się po 30 kwietnia 2014 roku, kiedy zgodnie z dyrektywą unijną wszystkie kraje wspólnoty wdrożyły system Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK). Ich zadaniem jest przekazywanie służbom z innych krajów informacji o pojazdach oraz ich właścicielach. Mając numer rejestracyjny auta, którym popełniono wykroczenie, zagraniczne służby mogą natychmiast otrzymać dane właściciela auta.

Mandat za granicą – jak zweryfikować mandat z fotoradaru za granicą?

Mandat z zagranicy musi spełniać ściśle określone standardy. Zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu jest dostarczane listownie do właściciela pojazdu. W dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • rodzaj wykroczenia,
 • wysokość kary,
 • procedury dotyczące płatności,
 • sposób złożenia odwołania zgodny z przepisami prawa kraju, w którym doszło do wykroczenia.

Mandat z fotoradaru za granicą powinien być sporządzony:

 • w tym samym języku co dokument rejestracyjny pojazdu

lub

 • w jednym z języków urzędowych obowiązujących w kraju rejestracji pojazdu.

Zgodnie z przepisami unijnymi obowiązkowe jest przetłumaczenie korespondencji na język zrozumiały dla sprawcy wykroczenia. Zagraniczny mandat jest wysyłany przesyłką poleconą, a nie w formie zwykłego listu. Sprawca wykroczenia musi potwierdzić odbiór przesyłki.

Jak zapłacić mandat z zagranicy?

Wszystkie informacje potrzebne do wykonania przelewu znajdują się w dokumentacji przesłanej przez zagraniczne służby. Często znajduje się tam login i hasło do strony, na której należy uiścić opłatę. Można także wykonać przelew bezpośrednio ze swojego konta. Warto zwrócić uwagę na walutę, w jakiej ma być wykonany przelew. W ten sposób można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem po kursie bankowym. Alternatywnym rozwiązaniem jest jeszcze zlecenie przelewu na poczcie.

Jak wygląda odmowa przyjęcia mandatu w innych krajach?

Sprawca zdarzenia drogowego jest zobowiązany do opłacenia nałożonego mandatu. Odmowa przyjęcia mandatu w innych krajach kończy się zazwyczaj na sali sądowej. Przeprowadzana jest rozprawa, której wynikiem może być umorzenie postępowania lub orzeczenie o winie sprawcy i nałożenie kary. Warto pamiętać, że może być ona wyższa od kwoty na mandacie z zagranicy.

W przypadku przyjęcia mandatu sprawca ma obowiązek jego opłacenia. Jeżeli mandat został nałożony bezpośrednio przez funkcjonariusza, to płatności można dokonać od razu gotówką lub kartą. W sytuacji, gdy kierowca nie będzie w stanie opłacić mandatu na miejscu, policja ma prawo odholować jego pojazd na najbliższy parking policyjny.

Wielu kierowców zastanawia się, czy lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie, czy odmowa przyjęcia mandatu w innych krajach? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli kierowca ma pewność, że policjant wystawiający mandat nie ma racji i może udowodnić swoją niewinność przed sądem, to powinien odmówić przyjęcia kary. Warto jednak dobrze przemyśleć tę decyzję. W wielu przypadkach orzeczenie sądu jest jednak niekorzystne dla kierowcy. To powoduje, że sprawca najczęściej musi zapłacić grzywnę w wysokości przekraczającej wartość mandatu oraz pokryć koszty sądowe. Oczywiście nawet w takiej sytuacji kierowca ma prawo do odmowy i wniesienia odwołania. Sprzeciw wydłuży całą sprawę i będzie generować dodatkowe koszty rozpraw sądowych.

Mandat z Niemiec – jakie zasady obowiązują za naszą zachodnią granicą?

Jeśli kierowca z Polski zostanie złapany przez niemiecką policję na wykroczeniu, to płaci mandat na miejscu albo jego pojazd jest rekwirowany w formie zabezpieczenia. A co w sytuacji, jeśli wykroczenie zarejestruje fotoradar w Niemczech? Właściciel pojazdu zostanie powiadomiony o tym listownie. Warto wiedzieć, po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru z Niemiec. Służby mają 3 miesiące na poinformowanie właściciela pojazdu o wykroczeniu i nałożonej grzywnie. Co trzeba zrobić po otrzymaniu mandatu z Niemiec? Wskazanie kierowcy jest obowiązkiem właściciela pojazdu. Oczywiście istnieje także możliwość odwołania się od decyzji o nałożeniu grzywny. Niektórzy kierowcy liczą na przedawnienie mandatu w Niemczech. Następuje ono po 2 latach od popełnienia wykroczenia. Czekanie w tym przypadku jest dosyć ryzykowne, ponieważ przez cały czas do kwoty grzywny doliczane są odsetki i koszty administracyjne. Nawet brak wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie musi chronić kierowcy. Czasem nie jest ono rozpoczynane ze względu na zbyt niską wartość mandatu za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar w Niemczech. Jeśli jednak kierowca zostanie zatrzymany do kontroli na terenie tego kraju, to będzie musiał zapłacić wszystkie zaległe kary razem z odsetkami i kosztami administracyjnymi. Konsekwencje niezapłacenia mandatu w Niemczech mogą być zatem bardzo dotkliwe dla portfela sprawcy.

Przedawnienie mandatu z zagranicy

Nie ma jednego terminu, po jakim następuje przedawnienie mandatu z zagranicy. W przypadku powstania zobowiązania w postaci mandatu stosuje się przepisy danego kraju. W obrębie Unii Europejskiej każde z państw ma odrębne zasady. Dlatego okres przedawnienia obowiązujący w Polsce, nie dotyczy kierowców, którzy otrzymali zagraniczny mandat.

Jak wygląda to w innych krajach Europy? Wcześniej wspomnieliśmy, że niezapłacony mandat w Niemczech przedawnia się po 2 latach. W innych krajach obowiązują następujące terminy przedawnienia:

 • niezapłacony mandat w Austrii – 3 lata,
 • niezapłacony mandat z Włoch – 5 lat,
 • niezapłacony mandat z Węgier – 2 lata
 • niezapłacony mandat z Holandii – 5 lat.

Niezapłacony mandat z Czech nie ulega przedawnieniu.

Niezależnie od kraju na każdym mandacie widnieje liczba punktów karnych za dane wykroczenie. Punkty otrzymane za wykroczenie popełnione za granicą nie są przypisywane do konta sprawcy. Wynika to z faktu, że systemy punktowe w poszczególnych krajach nie wymieniają między sobą informacji.

Wybierając się w zagraniczną podróż, powinieneś także pamiętać o ubezpieczeniu samochodu. To dla Ciebie parasol ochronny na wypadek nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Przeczytaj nasz artykuł, w którym szczegółowo wyjaśniamy, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu na wyjazd za granicę.